Fountain Ceremony-Nov. 14, 2019-Rick Haye - marshallu