05.08.15 Yeager Scholar Medallion Ceremony - marshallu