Empty Bowls Check Presentation- April 28, 2016-Rick Haye - marshallu