Empty Bowls Check Presentation-May 2015 - marshallu