MU Basketball-Men's- v. SSU-Nov. 2014-Rick haye - marshallu