Marshall WBB v. Bluefield-Nov. 2018-Rick Haye - marshallu