Men's basketball v. charlotte-Feb. 2018 RIck Haye - marshallu