Marshall Men's Soccer v. University of Kentucky-Nov. 2019-Rick Haye - marshallu