JCESOM White Coat Ceremony-Aug. 5, 2016-Rick Haye - marshallu
7781

7781

7781