JCESOM White Coat Ceremony-Aug. 5, 2016-Rick Haye - marshallu
7664

7664

7664