JCESOM White Coat Ceremony-Aug. 5, 2016-Rick Haye - marshallu
8002

8002

8002