JCESOM White Coat Ceremony-Aug. 5, 2016-Rick Haye - marshallu
7770

7770

7770