JCESOM White Coat Ceremony-Aug. 5, 2016-Rick Haye - marshallu
7944

7944

7944