JCESOM White Coat Ceremony-Aug. 5, 2016-Rick Haye - marshallu
7547

7547

7547