JCESOM White Coat Ceremony-Aug. 5, 2016-Rick Haye - marshallu
7839

7839

7839