JCESOM White Coat Ceremony-Aug. 5, 2016-Rick Haye - marshallu
7551

7551

7551