JCESOM White Coat Ceremony-Aug. 5, 2016-Rick Haye - marshallu
7971

7971

7971